Sau đây là các điều khoản sử dụng tại trang web caogung.net. Một khi truy cập Website, đồng nghĩa là bạn đã tìm hiểu, đọc, chấp nhận và tuân thủ với những điều khoản sử dụng tại đây. Nếu bạn không đồng ý với điều khoản của chúng tôi, vui lòng không tự ý đăng kí sử dụng cũng như các dịch vụ khác thuộc bản quyền, hãy ngưng kết nối và không sử dụng trang này.Chúng tôi có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này. Bạn nên chú ý với Điều khoản sử dụng mỗi khi sử dụng website. Nếu tiếp tục sử dụng Trang sau khi chúng tôi thay đổi hoặc chỉnh sửa Điều khoản sử dụng, đồng nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới.

Điều 1: Quyền hạn của caogung.net

Chúng tôi có quyền tự điều chỉnh các dịch vụ cung cấp mà không cần báo trước.

Chúng tôi có quyền tùy chỉnh hoặc xóa bất cứ thông tin nào của bạn nếu nội dung đăng tải không phù hợp với quy định của website.

caogung.net có quyền hạn chế đối với những thông tin cung cấp mang tính quảng cáo bằng cách thông báo qua hình thức gửi tin nhắn cảnh báo, gỡ bỏ thông tin hoặc khóa tài khoản sử dụng.

Nguồn tài nguyên trong diễn đàn là do tài khoản người dùng tự ý đăng tải, chúng tôi hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm về bản quyền/trách nhiệm pháp lý của các nguồn tài nguyên trên.

Cao Gừng có quyền chặn quyền truy cập và sử dụng website nếu phát hiện vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc làm tổn hại đến website.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính kịp thời, chính xác, không sẵn sàng hoặc gián đoạn trong việc cung cấp, virus hoặc lỗi khác của website hoặc nội dung của website.

Điều 2: Trách nhiệm của người dùng

Khi sử dụng trang web này, xin vui lòng đồng ý rằng:

Chịu trách nhiệm với những thông tin do bản thân cung cấp cho website khi đăng kí sử dụng dịch vụ.

Chịu trách nhiệm về mật khẩu truy cập mỗi khi bạn đăng nhập hoặc không do bạn truy cập.

Không được sử dụng trang web này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.

Nghiêm cấm mọi hành vi trái pháp luật, phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, chính trị hoặc phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc khiêu khích nào khác thông qua trang web này.

Bạn không được sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, hoặc cấp phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào.

*Đọc thêm quyền riêng tư của quý khách tại đây:

Điều 3: Sản phẩm của những chủ thể khác trên website

Trang web chúng tôi có liên kết đến các trang web khác. Tuy nhiên nó không thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. caogung.net hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm về các thông tin và nội dung đăng tải trên đó.

Chúng tôi không liên quan đến các quảng cáo trực tiếp hay gián tiếp trên website.

Xin cám ơn!