490,000 

Cao Gừng Hoàng Cung – Công thức bí truyền cung đình Huế. Được lưu truyền trong cung cấm hơn trăm năm, Kem Tan Mỡ Hoàng Cung có khả năng ủ tan mỡ tảng dưới da, làm tan mọi loại mỡ dù lâu năm hay mỡ mới.